Publicaties

Fetske Hogen Esch is mede auteur van het boek 'Urine-incontinentie en andere klachten in de bekken regio'. Als pijnspecialist schreef zij het hoofdstuk over pijn. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Acco in Leuven (augustus 2016).

Op de site van de prostaatkliniek een interview met Fetske Hogen Esch, 'de Sherlock Holmes'  van de pijn (maart 2016).

In B-wijzer, het tijdschrift van de Stichting Bekkenbodem Patienten, staat een interview met Fetske Hogen Esch waarin de achtergronden van de behandeling bij F-act worden uitgelegd. Klik hier om het interview te lezen (juni 2010).

In movemens, tijdschrift voor ondernemers in beweging, een interview waarin Fetske Hogen Esch de Pelvic Pain problematiek toelicht, met nadruk op de multidisciplinaire aanpak binnen F-act. Klik hier voor het interview (februari 2015).