Diagnostisch Consult

Chronic Pelvic Pain is complex en kan zich in vele varianten voordoen. Het betreft veelal een breed scala aan klachten die betrekking hebben op de blaas, de geslachtsorganen, de darmen en het bewegingsapparaat (gewrichten, banden, spieren en zenuwen). Ook psychische en emotionele gesteldheid spelen een rol, evenals werkzaamheden en sport.

Vaak zijn patienten voor deze klachten door afzonderlijke behandelaars onderzocht waardoor het totaal plaatje niet zichtbaar wordt.

In de vele jaren waarin we met deze patienten groep werken hebben we geleerd dat je zonder een goede diagnose, die in één keer wordt gesteld, het overzicht kwijt raakt en daardoor het risico loopt om belangrijke zaken te laten liggen.


Hoe werkt het?

Als u een afspraak maakt voor een diagnostisch consult ontvangt u van ons een vragenlijst. Deze stuurt u, eventueel aangevuld met uw medisch dossier, aan ons terug. Als we na het bestuderen van uw vragenlijst tot de conclusie komen dat u bij ons niet aan het juiste adres bent dan verwijzen we u door.


Het  consult

Voorafgaand aan uw komst hebben wij uw vragenlijst en medisch dossier bestudeerd. Het consult zelf is een 3 uur durend onderzoek waar twee specialisten bij betrokken zijn. Na afloop van het onderzoek overleggen de beide specialisten en ze maken een voorstel voor eventueel aanvullend onderzoek en behandeling. Vervolgens wordt het plan aan u uitgelegd en wordt in gezamelijk overleg het definieve plan vastgesteld. Wij stellen binnen een week een concept rapport op van het consult. Dit wordt aan u toegestuurd ter beoordeling. Bij akkoord geeft u door naar welke behandelaars het rapport gestuurd moet worden. Het totale bezoek neemt  ca 4 uur in beslag. 

We beschikken over een multidisciplinair netwerk van artsen, bekkenfysiotherapeuten, psychologen waar we nauw mee samenwerken. De behandelaars in ons netwerk spreken dezelfde taal en beschikken over kennis en ervaring in de behandeling van CPPS. Wij verwijzen in principe naar deze behandelaars. Uiteraard kan behandeling ook bij ons in de kliniek plaatsvinden. 


Kosten

Diagnostisch Consult                850 euro (inclusief rapport)

Deze kosten worden NIET vergoed door uw zorgverzekeraar.