P. Boudestein

“Fijn dat het gesprek ruimte biedt voor wat bekkenklachten met je seksualiteit doen”
“Gedurende 1,5 jaar ben ik met ondraaglijke pijn in reguliere ziekenhuizen van het kastje naar de muur gestuurd tussen internist, gynaecoloog, fysiotherapeut, psycholoog, pijnpoli en plenair team. Na die lange intensieve tijd was er nog steeds geen duidelijke oorzaak, eenduidige behandeling of handvatten of hulp om met de situatie om te gaan. Het was dan ook ‘thuiskomen' bij Fetske in F-act Pelvic Pain Clinic waar ruimte is om op verhaal te komen, je verhaal te doen en je over te geven in haar deskundige handen. Al mijn verschillende disfunctionerende bekkenfuncties die in verband met elkaar leken te staan werden los van elkaar onderzocht. Met nauwkeurig manueel onderzoek ontwarden zij en haar team de historie van mijn bekkenkwetsuren. Dit bracht helderheid in oorzaak en gevolg. Fetske heeft zeer sensitieve handen en kan op diep niveau de functie van zenuwen, bot-, spier- en bindweefsel onderscheiden. Gedurende het onderzoek neemt ze je mee in de bevindingen. Het werd me al snel duidelijk dat Fetske over grote kennis beschikt en veel ervaring heeft op het gebied van bekkenklachten. Ze is internationaal op de hoogte van visies en behandelingen en heeft zich kritisch in diverse methodieken verdiept en geschoold. Met succes heeft ze deze opgenomen in haar behandeling van het bekken. Ze is warm, precies en direct in het benaderen van jou als patiënt. Ze maakt op persoonlijke grond een multidisciplinair plan om de klachten te lijf te gaan en neemt zorgvuldig verantwoording in haar rol als doorverwijzer. Fetske heeft oorzaken gevonden en met haar behandelplan en mijn eigen houding hoop ik op de lange duur de cirkel van pijn te doorbreken. Tot die tijd ervaar ik veel steun in optimaal omgaan met pijn en het blijven bewegen. Wat ik ook fijn vind, is dat er ruimte in het gesprek is om te praten over wat bekkenklachten met je seksualiteit doen. Ik ben in goede handen, de benadering van bekkenklachten snijdt hout en ik kijk uit naar de toekomst. Pijn dragen is zwaar maar als je gezien wordt, gesteund en iemand is nabij met juiste kennis en zorg, dan maakt dat een stuk lichter. Fetske zet je weer in je kracht, ook door je aan te spreken op gedrag dat pijn in stand kan houden. Het verband tussen biologische klachten en je eigen houding bij tegenslag neemt ze onder de loep en ze geeft je tips voor zelfmanagement en oefeningen voor groter lichaamsbewustzijn. Het is erg fijn om ook zelf actief het herstel concreet te ondersteunen. Ik heb nog geen zicht op wat de restklachten blijven, maar mijn leven is weer leefbaar.” Augustus 2016