Alchemisten

De “alchemisten” is een groep medische experts die zich in de loop van het afgelopen jaar heeft opgezet als een inofficieel overkoepelend orgaan van huisartsen, medische specialisten en paramedici zoals bekkenfysiotherapeuten. Het doel is om elkaar bij specifieke vragen op het gebied van bekkenpijn via korte lijnen te kunnen raadplegen. Ze maken gebruik van een digitaal beveiligd chat-systeem, Siilo, en kunnen elkaar op hele korte termijn advies geven. Op dit moment zijn alle specialisten in de groep gericht op (chronische) bekkenpijn, maar ze kunnen zich voorstellen dat de werkwijze op veel breder gebied kan worden ingezet.

Fetske Hogen Esch, bekkenfysiotherapeut, en Grietje Vander Mijnsbrugge, colorectaal chirurg, namen het initiatief. Al snel groeide de groep, die nu bestaat uit acht specialisten vanuit diverse disciplines. Dit keer niet multidisciplinair binnen één zorginstelling, maar interdisciplinair verspreid over het hele land. Ze spreken met één stem. Het gaat hen om het mengen van hun gezamenlijke kennis en kunde om de patiënt verder te helpen. Ze maken daarbij gebruik van de Siilo-app, die medici gebruiken om veilig informatie uit te wisselen, om elkaar te raadplegen over patiënten met complexe klachten. Prisma is een vergelijkbaar systeem voor huisartsen om vragen te stellen aan gynaecologen. Er loopt een onderzoek door ZonMw of dit kostenbesparend werkt. Voor beide apps moet een zorgverlener BIG-geregistreerd zijn.

‘We zijn een transdisciplinaire en centrum overstijgende groep. We zochten elkaar op vanwege de specifieke expertise, ongeacht waar de ander werkt. Vaak heeft één iemand net die specifieke kennis die je nodig hebt. Ook zonder dat je het hele team erbij hoeft te hebben kun je elkaar opzoeken en bevragen. Al leert iedereen graag van elkaar.’

DOEL

Ons doel is patiënten vlug verder te kunnen helpen zonder dat het over vele schijven loopt. Ook hebben we kennis over de aanwezigheid van vakmensen in onze eigen regio, zodat we sneller naar elkaar kunnen verwijzen. Dit mede, omdat we korte lijnen hebben en het niet via secretariaten loopt. We sturen een appje en er komt antwoord. Ook proberen we bijvoorbeeld een netwerk te vormen met duidelijke communicatielijnen, zoals tussen het UMC Groningen en het Antonius Ziekenhuis in Sneek. We proberen dat ook in Enkhuizen. Je kunt gemakkelijker met elkaar overleggen en voorkomt dubbel werk. Zo kunnen we patiënten snel doorverwijzen en worden ze sneller en beter geholpen.

VERBINDING

We zijn allemaal bevlogen om patiënten vooruit te helpen en bevragen elkaar vanuit gelijkwaardigheid en respect. Dat is een hele prettige manier van samenwerking. We hebben een veilig team dat laagdrempelig communiceert en dat komt de kwaliteit van zorg absoluut ten goede. Wat we ook doen: als iemand naar een congres is geweest en we daar iets interessants hoort, of we lezen een goed artikel, dan delen we dat in de groep. Zo delen we kennis en helpen elkaar groeien. Bij complexe problemen proberen we samen een veilige plek voor de patiënt te creëren zonder dat de patiënt daarbij van het ene ziekenhuis naar het andere hoeft te gaan. We hebben niet te maken met allerlei regeltjes en hordes die je moet nemen. De evaluatie met de patiënt is essentieel. Je kan overleggen met elkaar, maar beslissen doe je samen met de patiënt.’

OPZET

De Alchemisten zijn ontstaan om snel te kunnen schakelen met andere disciplines, expertise te delen en dat doen we om patiënten snel te kunnen helpen. De patiënten die we in de

groep bespreken hebben vaak al een lange weg afgelegd en desondanks is het onduidelijk waar de klacht vandaan komt. Dan gaan wij puzzelen: Ik heb dit gezien en weet eigenlijk niet zo goed wat te doen, willen jullie met me meekijken? Je kunt ook iets bijzonders dat je meemaakte, met elkaar delen om te illustreren wat je tegen kan komen zodat de anderen die problematiek eerder herkennen. Je komt soms ongewone problemen tegen en hier kun je veilig met elkaar van gedachten wisselen en kun je vanuit verschillende invalshoeken advies krijgen. Van elkaars inzichten leer en groei je. Door die adviezen hoeft die patiënt niet naar een andere arts, waardoor reiskosten, tijd en zorgkosten worden bespaard, en bovenal, de patiënt beter geholpen wordt. We hopen zover te komen dat ook huisartsen en andere collega’s vragen kunnen stellen binnen het team, zodat wij als een soort vierdelijns adviesgroep geraadpleegd kunnen worden door andere hulpverleners of door een patiëntenorganisatie met een specifieke vraag.

TOEKOMST

Wij hebben nu een netwerk voor de complexe bekkenbodempijn en het is echt puzzelen wat we wel of niet moeten onderzoeken. Patiëntenorganisaties zoals Bekkenbodem4All kunnen ook een beroep doen op de Alchemisten. Er zijn natuurlijk wel infolijnen, carrouselpoli’s en multidisciplinaire overleggen. Maar daar is vaak veel tijd mee gemoeid. Wij zijn mensen die niet van regeltjes houden en ook niet van overbodige administratie. De groep is vakoverstijgend en doelgericht. Als een arts er in de lokale carrousels of multidisciplinaire overleggen niet uitkomt dan kun je de alchemisten benaderen. Dat is de toekomst. Misschien is het fijn om er op enig moment iemand vanuit de Stichting B4A bij te betrekken. Maar ik denk dat we eerst verder moeten definiëren wie we zijn en waar we voor staan. Dan zou er eventueel een patiëntenorganisatie bij kunnen komen. Een aantal van ons kent elkaar vooralsnog alleen nog maar via de app-groep en via ZOOM. Toch voelen we ons een eenheid. We spreken elkaars taal en doen dat met één stem.’

Alchemie is een oude natuurfilosofie die voorkomt in verschillende culturen. Alchemisten poogden goud en andere edele metalen te produceren en zochten naar de steen der wijzen. Andere alchemisten zagen deze praktijken als bijproduct bij de zoektocht naar hun eigen innerlijke verandering.