Intakegesprek

Intake Gesprek
We hebben wat veranderd in onze werkwijze. We hebben het intakegesprek losgekoppeld van het onderzoek. Dit heeft een aantal voordelen. Na de intake hebben we een betere kijk op uw klachten dan na alleen het bestuderen van de vragenlijst, hierdoor kunnen we nog beter advies geven over het vervolgtraject.

Vooraf
U maakt een afspraak voor een intakegesprek. U krijgt van ons vragenlijsten die u een week voor het gesprek naar ons terug stuurt samen met voor handen zijnde medische gegevens over uw klachten. Wij bereiden het intakegesprek voor aan de hand van uw gegevens.

Het gesprek
Het gesprek duurt anderhalf uur en dit kan plaatsvinden bij ons in de kliniek, telefonisch of online.

Advies
Naar aanleiding van het gesprek maken wij een rapport van de intake met een advies.

Dit kan bestaan uit:

  • Aanvullend onderzoek in onze kliniek
  • Verwijzing naar andere hulpverleners uit ons netwerk

Als u voor aanvullend onderzoek naar onze kliniek komt plannen wij een consult van 3 uur in. U wordt binnen deze tijd door twee experts onderzocht en na afloop wordt uitgelegd wat er aan de hand is en wordt het behandelplan besproken. Binnen een week ontvangt u van ons het volledige rapport.

Als we u verwijzen naar derden dan betreft dit altijd een verwijzing binnen ons netwerk naar hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met pijn in het buik-bekkengebied.

Netwerk
We beschikken over een netwerk van hulpverleners (transdisciplinair) met wie we kunnen overleggen en naar wie we kunnen verwijzen.

Kosten
Een gesprek duurt gewoonlijk anderhalf uur en de kosten hiervan bedragen 250 euro, inclusief voorbereiding en evtentuele bestudering van uw medisch dossier. Deze kosten worden in mindering gebracht op een eventueel vervolgtraject.